Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 για ΔΥΕΠ (10-11-2016)

🕔10/11/2016 14:54
Αν. Αττικής

Σας ανακοινώνουμε ότι με την Πράξη 148/10-11-2016 της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (με πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α.) αποκλειστικά και μόνον για τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης εντός των οποίων θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) πλησίον των αντίστοιχων κέντρων φιλοξενίας προσφύγων,όπως ο συνημμένος πίνακας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους την Παρασκευή 11-11-2016.

000000ΠΙΝΑΚΑΣ


Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !