Τοποθετήσεις αναπληρωτών, 15-11-2016

🕔15/11/2016 14:22
Αν. Αττικής

Σας ανακοινώνουμε ότι:

  • με την Πράξη 153/15-11-2016 της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,καθώς και κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ)
  • με την Πράξη 154/15-11-2016 της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2016-2017 (με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

όπως οι συνημμένοι πίνακες.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους την Τετάρτη 16-11-2016.

000000 ΠΙΝΑΚΑΣ


Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !