Το θεώρημα του Πτολεμαίου σε ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι.

🕔25/06/2016 14:40
mchalkou Blog
Το θεώρημα του Πτολεμαίου σε ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι Το κείμενο του 18ου αιώνα μετά τη Μεταγραφή Πρότασις 16η Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖες ἀνάλογον ὦσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ. Καὶ εἰ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἦ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ,... (συνέχεια…)
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !