Το Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων που προτείνει η ΔΟΕ

🕔31/08/2016 16:58
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία καλύπτει συνδικαλιστικά όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους προτείνει να υποβάλλουν το παρακάτω σχέδιο πρακτικού ως απάντηση στην εγκύκλιο του Υπουργείου. Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……………………………………… Δημοτικού Σχολείου συνεδρίασε σήμερα …/9/2016 και διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατανομή και την ανάθεση ωρών
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !