Το ΝΣΚ είπε όχι σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΣΠΑ)

🕔29/11/2016 11:15
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και , λαμβανομένης υπόψη της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2469/1997, που αποτελεί πάγια διάταξη ειδικότερου χαρακτήρα σε σχέση με τις οικείες διατάξεις τόσο του ν. 4314/2014 όσο και του ν. 3614/2007 που ρυθμίζουν θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , ύστερα από σχετικό ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Τι ορίζει το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2469/1997 Δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα, εκτός αυτών που γίνονται σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2190/1994 ή του Κανονισμού της Βουλής.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !