«Το μάθημα της Ιστορίας και η προβληματική του στη σύγχρονη εκπαίδευση» Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός

🕔21/11/2016 02:19
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
«Το της Ιστορίας και η προβληματική του στη σύγχρονη εκπαίδευση» Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ΄ το Α.Π.Θ) Ι.«Επίσημη» ιστορία και πολιτική στην εκπαίδευση. Κάθε χώρα αποδέχεται κάποιες ιστορικές απόψεις για το παρελθόν της και τις προβάλλει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ιστορική συγγραφή, τους πολιτικούς λόγους, την πολιτιστική έκφραση και την κυρίαρχη ιδεολογία. Το ισχυρότερο όμως μέσο επιβολής της «επίσημης» ιστορίας είναι η εκπαίδευση, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και οι εκπαιδευτικοί που τα αξιοποιούν. Αν όμως δεχτούμε ότι οι εκπαιδευτικοί, τις περισσότερες φορές, αποδέχονται ιδεολογικά το σχολικό βιβλίο ή δεν τους επιτρέπεται να έχουν άλλη άποψη, συμπεραίνουμε ότι είναι κύριος ο ρόλος του σχολικού βιβλίου ιστορίας που, πέρα από την απλή γνωστοποίηση του παρελθόντος, προβάλλει ιδέες, θέσεις, απόψεις. Έτσι η πολιτεία προσπαθεί να διαμορφώσει ιστορική και κοινωνική συνείδηση στα νεαρά μέλη της κοινωνίας. Η εξέλιξη της ιστορικής επιστήμης και των μεθοδολογικών αρχών της ιστορίας τον 20ό αιώνα απέδειξε ότι η εικόνα του παρελθόντος δεν είναι μία και «αντικειμενική». Αντίθετα, όλοι οι ιστορικοί πια δέχονται την πολλαπλότητα των ιστορικών κριτηρίων, τόσο στην επιλογή του ιστορικού υλικού όσο και στην ερμηνεία του. Η στάση του ιστορικού απέναντι στα γεγονότα είναι καθοριστική για την παρουσία του…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !