Το ΥΠΠΕΘ απέστειλε έγγραφο προς τα στελέχη εκπαίδευσης και τα σχολεία για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

🕔11/10/2016 00:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε αυτό ορίζονται τα κάτωθι : Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες : α) Τοποθετούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί τοποθετήσεων των αναπληρωτών και προβαίνουν στην άμεση προσωρινή τοποθέτηση αυτών στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π. λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων. Ειδικά για τη Δευτέρα 10-10-2016 θα λειτουργήσουν οι Δ.Υ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα τμήματα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα. β) Συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., τους Συντονιστές Εκπαίδευσης (ΣΕΠ), τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π. και τους Διευθυντές ή/και τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ομαλή έναρξη λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. γ) Ορίζουν τριμελή ομάδα εκ των ανωτέρω ως υπεύθυνη για την έναρξη και ομαλοποίηση της λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π. δ) Διερευνούν τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ευθύνης τους για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στις οικείες Δ.Υ.Ε.Π. Η υπεύθυνη ομάδα λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π. : α) Φροντίζει για την παραλαβή των σχολικών χώρων καθώς και τον καθορισμό αυτών που θα χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με τους Διευθυντές των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !