Το υπουργείο Παιδείας απαντώντας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης μεταταχθέντων μετά από δικαστικές αποφάσεις

🕔15/11/2016 08:17
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το υπουργείο Παιδείας απαντώντας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (ΜΣΔ) των μεταταχθένιων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έπειτα από τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης διευκρινίζει τα εξής: Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/1996 (A' 45) στις οποίες ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους», εκδόθηκε η αριθμ. 122329/Δ1/4-9-2013 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Διευκρινίσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθένιων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων», με την οποία δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη μετατροπή των ΜΣΔ όλων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες ανέφεραν ότι «... οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις οποίες μετατάχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, ϋα πρέπει άμεσα από 5-9-2013, να μετατρέφουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα των υπηρετήσεων. Θα πρέπει να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !