ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη μίας θέσης Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο «Τουρκοµεσανατολικές Σχέσεις»

🕔18/10/2016 13:54
Ιόνιο Παν/μιο
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Τουρκοµεσανατολικές Σχέσεις» στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !