Τήρηση κανόνων υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των σχολείων

🕔14/11/2016 09:50
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε το με αρ.πρωτ. 53334/3251/11-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με θέμα: "Τήρηση κανόνων υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των σχολείων".

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !