Τι προβλέπει η νομοθεσία για το ωράριο μητέρων εκπαιδευτικών

🕔26/10/2016 02:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ Ν.2083/92 Αρ.30 §14.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια. ΙΒ/12480/30.12.92 (ΦΕΚ 750Β’) Κ.Υ.Α. ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Οικ. Έχοντας υπόψη: ............................ Καθορίζουμε μειωμένο το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα δύο πρώτα χρόνια, για δύο ώρες εβδομαδιαίως . Η μείωση αυτή θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται στη ζωή. Δ2/2150/1.2.93 Εγκ. ΥΠΕΠΘ Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν με τη δίωρη μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των μητέρων εκπαιδευτικών με παιδιά μέχρι δύο ετών (ΦΕΚ 750 τ.Β' 31.12.92), σας πληροφορούμε τα παρακάτω: Η μείωση αυτή ισχύει και για τις αναπληρώτριες. {Οι ώρες αυτές της μείωσης μπορεί να χορηγηθούν ως υπερωρίες στις ίδιες καθηγήτριες, μόνο αν το επιθυμούν.} 2016763/1748/0022/17.3.93 Γ.Λ.Κ. 1. Με την §14 του Αρ. 30 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 153 τ. Γ') ορίζεται ότι "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικ. και Ε.Π.Θ., μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !