Τί γίνεται με τις απουσίες μαθητών λόγω εποχικής γρίππης

🕔27/04/2016 15:29

Τί γίνεται με τις απουσίες μαθητών λόγω εποχικής γρίππης

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έγγραφο Φ1/70639/Δ2/20-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τις απουσίες μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της εποχικής γρίπης, σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω απουσίες δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !