Τί αναφέρεται σε απάντηση για κτιριακά προβλήματα στο ΤΕΙ Άμφισσας

🕔10/12/2015 18:06
Τι αναφέρεται σε απάντηση για κτιριακά προβλήματα στο Άμφισσας Το κτίριο του ΤΕΙ Λαμίας έχει ολοκληρωθεί και η συγκεκριμένη κατασκευή είναι τεχνικά και λειτουργικά άρτια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου κτιρίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούνται όλα όσα περιέχονται στα συμβατικά τεύχη και τη μελέτη του έργου.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !