Θέση εργασίας Συνεργάτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

🕔19/10/2016 14:21
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκήρυξε μία θέση Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !