Θέση εργασίας ΠΕ/ΤΕ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

🕔03/10/2016 14:29
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκήρυξε μία θέση ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου "Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) του Ο.Π.Α.".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !