Θέση εργασίας ΠΕ Ιατρού από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

🕔14/10/2016 15:55
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκήρυξε μία θέση ΠΕ Ιατρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου "Αξιολόγηση Συμβαμάτων Υγείας σε συνδυασμό με τις συνθήκες εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !