Θέση εργασίας Μεταδιδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

🕔07/10/2016 13:57
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκήρυξε μία θέση Μεταδιδάκτορα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου "NoTremor".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !