Θέση εργασίας Μεταδιδάκτορα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

🕔17/10/2016 21:25
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκήρυξε μία θέση Μεταδιδάκτορα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου "ICT-STREAMS".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !