Θέση εργασίας Λογιστή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

🕔02/10/2016 12:29
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκήρυξε μία θέση Λογιστή με σύμβαση μίσθωσης στο πλαίσιο του έργου "Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !