Θέση εργασίας ΔΕ/ΠΕ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

🕔21/11/2016 16:46
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκήρυξε μία θέση ΔΕ ή ΠΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου "Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !