Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

🕔10/05/2016 16:58
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπισκόπηση». ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 και 29 του N. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !