Θέση Ερευνητή Γ με αντικείμενο «Εξωτερική Πολιτική» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

🕔16/11/2016 19:32
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση (1) θέσεως ερευνητού Γ΄ βαθμίδος με αντικείμενο Εξωτερική πολιτική του Κέντρου Ερεύνης της του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με τριετή θητεία. Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στη θέση αυτή υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν στην Aκαδημία Aθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28 - Aθήνα)... Διαβάζετε το άρθρο Θέση Ερευνητή Γ με αντικείμενο «Εξωτερική Πολιτική» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !