Θέσεις με μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

🕔08/03/2016 21:38
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Μητροπόλεως 12-14, προτίθεται για κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών του αναγκών να προβεί με τη διαδικασία των άρθρων 71,73 και 74 του N.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !