Θέσεις εργασίας (4) ΤΕ Λογιστών και ΠΕ Αγγλικής/Γερμανικής από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

🕔29/11/2016 09:59
Εδώ κοίτα!
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκήρυξε 3 θέσεις ΤΕ Λογιστών και μία θέση ΠΕ Αγγλικής ή Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών συµβάσεων χρηµατοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης".

Εδώ κοίτα!
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !