Θέσεις διδακτικού προσωπικού του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

🕔03/01/2017 11:21
Διορισμός Εργασία
Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 22-12-2016 απόφαση της 37ης Τακτικής Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο... Διαβάζετε το άρθρο Θέσεις διδακτικού προσωπικού του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !