Θεολογική και εκκλησιολογική ...αφασία! Οἱ ἄνθρωποι δεν "παίζονται"!!!

🕔02/12/2016 09:06
Θεολογική και εκκλησιολογική ...αφασία!
Οἱ ἄνθρωποι δὲν "παίζονται"!!!

Παρατηρεῖστε τὶς ἀπὸ τὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο στὸν ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν· παρέα οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Ναυπάκτου, Αἰγιαλείας καὶ Σερρῶν!

Ὁ δεύτερος στὴ σειρά, ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, κατέδειξε πρὸ ἡμερῶν (ἀλλὰ πρὸ μηνῶν) ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου (καὶ φυσικὰ καὶ ὁ μητροπολίτης Σερρῶν Θεολόγος ποὺ ὡς εἰσηγητὴς στὴν Ἱεραρχία τὶς ἀποδέχτηκε) δὲν συνάδουν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, εἶναι δηλαδὴ αἱρετικές.

Ἐπίσης, μὲ πολλὰ ἄλλα κείμενά του ὁ Ναυπάκτου ἔχει καταδικάσει τὶς περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἐκφραστῆ του καὶ διεκπεραιωτῆ τῆς κακοδοξίας του περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας, τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Καὶ ὅπως μᾶς πληροφοροῦν μὲ χθεσινὸ κείμενό τους οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες «ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ λόγους του σὰν κι αὐτὸν ποὺ ἐκφώνησε τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα· ἐκεῖ εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία… λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳ …αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως…» (ἐδῶ).
Αὐτὰ ὁ Ναυπάκτου.
Ἀλλὰ καὶ ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος
στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου (ἔστω ὑποκριτικά, γιατὶ ἄλλα κακόδοξα καὶ ἀδιαπραγμάτευτα πιστεύω ἔχει διακηρύξει πρὸ ἐτῶν), καταδίκασε τὴν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας κακοδοξία· εἶπε ὅτι «η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι και παραμένει Μία, Ενιαία και Αδιαίρετος!»· ὅτι στὰ θέματα τῆς Πίστεως «τὰ πράγματα εἶναι φρικτά»· ὅτι «η αλήθεια πληγώθηκε, η πλάνη επικράτησε» καὶ «τὸ Σύμβολοτῆς Πίστεως ἀλλοιώθηκε» καὶ ἀνατράπηκε! (ἐδῶ).Κι ὅμως καὶ οἱ δύο τους, Ναυπάκτου καὶ Καλαβρύτων -ποὺ ἐνδιαφέρονται τάχα γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς Πίστεως- σήμερα συλλειτουργοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνατρέψει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ κηρύττουν αἱρετικὲς θέσεις περὶ διηρημένης Ἐκκλησίες! Μὲ τὸν Μεσσηνίας καὶ Σερρῶν (καὶ ὅσους ὁμοίους τους) ποὺ ἀποδέχονται τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης!


Ἀλήθεια πῶς μποροῦν νὰ συνυπάρχουν μὲ διαφορετικὴ πίστη ὁ καθένας καὶ νὰ κοροϊδεύουν ἐμᾶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, δηλώνοντάς μας ὅτι ἔχουν «ἑνότητα πίστεως» καὶ μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἑνότητα αἰτοῦνται συλλειτουργοῦντες τὴν «κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» λέγοντες: «Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»;

Ἀλήθεια! Πῶς;
Λαμπρό συλλείτουργο για τον Πολιούχο της Πάτρας:
Διαβάστε περισσότερα »
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !