«Τεχνική Βοήθεια ΤΕΙ Αθήνας» – MIS 5003097

🕔29/11/2016 15:46
Εκπ/ση Διά Βίου Μάθηση

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Αθήνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

H Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ _5003097

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !