Τελικοί πίνακες ωρομισθίων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

🕔19/01/2016 18:01

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει ότι αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης- Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως κυρώθηκε με την υπ.αριθμ.7434/Ε2/19-1-2016 Υπουργική Απόφαση.

Ακολουθούν οι πίνακες σε μορφή xls:

Κλασσικός χορός

Κίνηση-χορός

Κινηματογράφος

Χωρίς τριετή σύγχρονος χορός

Χωρίς τριετή κλασσικός χορός

Χωρίς τριετή κίνηση - χορός

Υποψήφιοι χωρίς ελάχιστα προσόντα

Κίνηση - χορός

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !