Τακτοποίηση σχολικών συγκροτημάτων από τον Δήμο Ηρακλείου

🕔23/03/2016 12:49

Εβδομήντα τέσσερα σχολικά συγκροτήματα του δήμου Ηρακλείου που δεν διέθεταν οικοδομική άδεια τακτοποιούνται με την παράδοση των φακέλων νομιμοποίησης τους.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε από τον εντοπισμό των συγκροτημάτων για τα οποία δεν υπήρχαν οικοδομικές άδειες, προχώρησε στην συγκέντρωση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων κατασκευής από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου που είναι αρμόδιες για τα σχολικά κτίρια, συνεχίστηκε με διενέργεια αυτοψιών, αποτύπωση των κτιρίων, σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Τα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα είχαν κατασκευαστεί από την τότε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας Ηρακλείου ή από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων βάσει μελετών που - κατά κανόνα - πληρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές και επιβλέφθηκαν αρμοδίως κατά την φάση κατασκευής, χωρίς ωστόσο να έχει ζητηθεί η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Έτσι σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται η τακτοποίησή τους.

Με την τακτοποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία των κυλικείων και διευκολύνεται η απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των σχολείων με τήρηση νόμιμων διαδικασιών για την εκτέλεση των συχνά απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών (ανακαίνισης, επέκτασης, ενίσχυσης κλπ).

«Έτσι τα δεδομένα αλλάζουν για αυτά τα κτήρια που μπορούν να αξιοποιηθούν πλέον σε πολλά επίπεδα αφού πρόκειται για ένα τμήμα της δημοτικής περιουσίας που αγγίζει το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά» επισημαίνει ο δήμος Ηρακλείου.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !