Τα βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 2016 - 2017

🕔04/06/2016 18:51

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Στον πίνακα εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

2916/Δ2 - 12-01-2016
36419/Δ2 - 02-03-2016
51992/Δ2 - 29-03-2016
51995/Δ2 - 29-03-2016
54098/Δ2 - 31-03-2016

Δείτε Εδώ αναλυτικά τον Πίνακα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Στον πίνακα εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Ημερήσια Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
2535/Δ2 - 11-01-2016
15469/Δ2 - 01-02-2016
41170/Δ2 - 08-03-2016
41171/Δ2 - 08-03-2016
51992/Δ2 - 29-03-2016
52658/Δ2 - 30-03-2016
61731/Δ2 - 12-04-2016

Δείτε Εδώ αναλυτικά τον Πίνακα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Στον πίνακα εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για τα Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

2535/Δ2 - 11-01-2016
15469/Δ2 - 01-02-2016
41170/Δ2 - 08-03-2016
41171/Δ2 - 08-03-2016
51992/Δ2 - 29-03-2016
52658/Δ2 - 30-03-2016
61731/Δ2 - 12-04-2016

Δείτε Εδώ αναλυτικά τον Πίνακα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Στον πίνακα εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων προς διανομή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ.

Πρωτ. 10785/Δ1 - 25-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε Εδώ αναλυτικά τον Πίνακα

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !