Τα έξι (6) Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας

🕔02/07/2016 00:14

67/2016) αποτελεί πλέον το 6ο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας.

Τα υπόλοιπα είναι:

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα)
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
  3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη)
  4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)
  5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα)

Αντιστοιχίες για μετεγγραφές

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 139804/B1/7-8-2014 – ΦΕΚ 2492/Β/18-9-2014 για τις Αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων (οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για την μετεγγραφή των φοιτητών) θα πρέπει να συμπληρωθεί και το όνομα του μετανομασθέντος ιδρύματος ως προς την αντιστοιχία των υπολοίπων.

Η μέχρι σήμερα σε ισχύ Υπουργική Απόφαση αναφέρει:

30. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !