Τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών και η νομοθεσία για την τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία.

🕔05/09/2016 02:45
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται : •Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση,ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού ) •Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσουμεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου) • Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής) •Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας •Ταυτότητα •τραπεζικό Λογαριασμό (για αναπληρωτές από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας) •αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. •αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ •Πιστ. Στρατολογίας •Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης). •Πιστ. Εντοπιότητας (αν μένετε στην περιοχή όπου προσλαμβάνεστε) •πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ότι μπορείτε να ασκείτε διδακτικά καθήκοντα (ΠΡΟΣΟΧΗ:Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία: Η νομοθεσία 1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !