Σχετικά με τη θητεία των μελών ΕΠ.Ε.Σ των Πειραματικών και Πρότυπων

🕔11/01/2016 15:46

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Π.Ν.Π. «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ.

184/30-12-15,τ. Α΄) αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Ν.3966/2011(Α΄118), ως εξής: «Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».

Το έγγραφο

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !