ΣΧΕΤ : Την με αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-09-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3143/τ.Β΄/30-9-2016 Στο πλαίσιο προγραμματισμού της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημά

🕔08/10/2016 02:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΣΧΕΤ : Την με αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-09-2016 Απόφαση του , Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3143/τ.Β΄/30-9-2016 Στο πλαίσιο προγραμματισμού της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017, προτείνεται να ακολουθήσετε για τη διδασκαλία της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των αντίστοιχων βιβλίων της Ηλεκτροτεχνίας, της Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και των Ηλεκτρικών Μηχανών, το χρονοδιάγραμμαπου αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να μεριμνήσουν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Με εκτίμηση Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων Καλπίδης Ιωάννης ΠΕ12.05 Βελιτσός Δημήτριος ΠΕ17.03/07 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !