Στρατηγικές Διδασκαλίας σε παιδιά με σύνδρομο Asperger "Ο άνθρωπος της βροχής" μπορεί να είναι μαθητής μας!

🕔15/03/2016 08:58
specialeducation

Μαγαλιού Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός

Παΐζη Όλγα, Ψυχοπαιδαγωγός

Η παρούσα εργασία είναι μια απόπειρα «γνωριμίας» των παιδιών με σύνδρομο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό), με τους Μαθηματικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που η επιστήμη τους αποτελεί συχνά “νησίδα δεξιοτήτων” για τα παιδιά αυτά.

Αφού αναφερθούν τα γενικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger, θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του καταλληλότερου τρόπου διδασκαλίας των μαθητών που έχουν αυτό το σύνδρομο.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !