ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Βίος καὶ λόγος στὴν ἡσυχαστικὴ παράδοση. Δοκίμια θεολογικῆς γνωσιολογίας, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 2016

🕔20/10/2016 15:06
Βίος κα λόγος, θεωρία κα πράξη, ποτελον νιαες ψεις τς πίστης κα τς ζως τς κκλησίας. ν λόγος τς ρχαιοελληνικς σκέψης διερευν καρμηνεύει τν κόσμο κα τν νθρωπο, Λόγος τς γίας Γραφς, δίχως ννήκει στν κόσμο, ρχεται χι γι ν τν ρμηνεύσει λλ γι ν τν σώσει μέσα π συγκεκριμένα γεγονότα στν στορία τς σωτηρίας. πατερικ θεολογία κφράζει ναν Θε πο δν γκλωβίζεται στν γνωστη περβατικότητά του λλποκαλύπτει κα κοινωνε τν προσωπική του ζω δι τονανθρωπήσαντος Λόγου. μέθεξη στ γεγονς το Χριστο δν σχετίζεται μ μία διανοητικ κασαρκη πνευματικότητα. Δι τς μυστηριακς ζως τς κκλησίας, ν Χριστ ζωποτελε σωματοποιημένη μπειρία. Εχαριστιακμπειρία κασκητικ βίωμα εναι οψεις μις νιαίας θεολογικς γνωσιολογίας στ ζω τς κκλησίας. πατερικ παράδοση καγιος Γρηγόριος Παλαμς, διευρύνοντας τν δια θεολογικρμηνευτική, θκφράσουν μ δυναμισμ τ θεολογία τν κτίστων νεργειν ς νάπτυξη τς χριστολογίας τν δύο φύσεων κα δύο νεργειν το Χριστο. θεολογία ατ τονεργο Λόγου δήγησε τν πατερικ σκέψη κα τν σκητικ πράξη τς ρθόδοξης νατολς σ μία μυστικ μυστηριακ θεολογία κασκητική, που βίος κα λόγος, θεωρία κα πράξη, μεταμορφώνονται ν γί Πνεύματι σποκαλυπτικ θέα κα θεωρία τονσαρκου Λόγου, μεταμορφώνοντας τν νθρωπο κα δι’ ατο τν κόσμο κα τν στορία. Τ βιβλίο ατ συγκεντρώνει δοκίμια κα μελέτες πο διερευνον τν τς συχαστικς ατς παράδοσης π τ σύγχρονη θεολογία.

* Τν λόγ βιβλίο ναπτύσσεται στς κόλουθες νότητες: λόγος το Θεο κα θεολογία τονανθρωπήσαντος Λόγου στν ρθόδοξη Παράδοση Τ δόγμα τς γίας Τριάδος κα σημασία του στν πίστη κα στ ζω τς κκλησίας πολιτισμς τς ρήμου. Τσκητικ κατόρθωμα ς κοινωνία γάπης. Σχόλια στς ρωταποκρίσεις Βαρσανουφίου καωάννου νθρωπισμς τς ρήμου. πνευματικ διάκριση κατ τν σκητικ παράδοση τς κκλησίας Εσαγωγ στ θεολογία τογίου Γρηγορίου Παλαμ Προλεγόμενα στ θεολογία τν κτίστων νεργειν Θεολογία κα φιλοσοφία στ Βυζάντιο ποδεικτικ μέθοδος στ θεολογία τογίου Γρηγορίου Παλαμ σωτηρία ς θέωση κόσμος κανθρωπος Πνευματολογία το Γρηγορίου Παλαμδιδακτορικ διατριβ τοJacquesLison στ καθολικ πανεπιστήμιο τς Louvain Μυστηριακς συχασμός. Οκκλησιολογικς προϋποθέσεις τς θεολογίας τογίου Γρηγορίου Παλαμγιος Γρηγόριος Παλαμς κα νεώτερη δυτικ θεολογία. Μφορμ τν εσήγηση τοNormanRussell γι τν ποδοχ το Παλαμ στν Δύση σήμερα Εχαριστία, θεία Οκονομία κακκλησία Θεολογικ σχόλιο στς ρμηνευτικς ρχς το Νικολάου Καβάσιλα στ θεία Λειτουργία χριστοκεντρικς μυστικισμς τοποστόλου Παύλου στ θεολογία τογίου Νικολάου Καβάσιλα Γρηγόριος Παλαμς κα Νικόλαος Καβάσιλας. σύνθεση μυστηριακς κασκητικς ζως στν ρθόδοξη παράδοση παρουσία τογίου Νικοδήμου στ θεολογικ σκέψη το εκοστο αώνα Εχαριστιακκκλησιολογία κα μοναστικ πνευματικότητα στ νεώτερη ρθόδοξη θεολογία Εχαριστία κα θέωση.

* Το νέο βιβλίο τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου κυκλοφορεί ἀπὸ τίς ἐκδόσειςΔόμος, Ἀθήνα 2016, σσ. 452.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !