ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

🕔12/09/2016 01:54
Α΄ Σύλλογος Αθ Εκπ/κών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Απο 6/9/2016 η Ομοσπονδία μας (ΔΟΕ) εξέδωσε ανακοίνωση και σχέδιο πρακτικού κατανομής τμημάτων (αρ. Πρωτ.791), το οποίο συμπληρώνουμε και το καταθέτουμε στη Σύμβουλο μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο πρωτότυπα σε 3 αντίτυπα).

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό, τα τμήματα είναι ήδη συγκροτημένα και τα παιδιά κατανεμημένα σύμφωνα με τις εγγραφές του

> ..συνέχεια.. >

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !