Συνίσταται ή συνιστάται;

🕔07/11/2016 20:47

Συνίσταται ή συνιστάται;

συνίσταμαι

Το συνίσταμαι συνήθως απαντά στο γ' πρόσωπο, συνίσταται και σημαίνει έγκειται, βρίσκεται, εντοπίζεται, αλλά και αποτελείται, απαρτίζεται, συντίθεται.
συνιστώμαι
Το συνιστάται είναι γ' ενικό ενεστώτα του ρήματος συνιστώμαι και σημαίνει προτείνεται, παρέχεται ως συμβουλή, υποδεικνύεται, γίνεται σύσταση, αλλά και ιδρύεται, συγκροτείται, θεσμοθετείται.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !