Συνεργάτες στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

🕔23/03/2016 11:14
newsedu

Το Εθνικό Δίκτο Έρευνας & Τεχνολογίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες με προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων:

Υπηρεσίες αναλυτή / Προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ
- Τουλάχιστον 3 ετή εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών Web εφαρμογών
- Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας

Περιοχή:

Αθήνα
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !