Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

🕔29/02/2016 15:24
Μπράτης

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σε συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016, θα εξεταστούν τα παρακάτω :

1.

«Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού, Διευθυντή Π.Ε., σχετικά με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού του τίτλου σπουδών και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

2.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθύντριας Π.Ε., για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

3.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Διευθύντριας Π.Ε., για έγκριση συνάφειας του μεταπτυχιακού της τίτλου σπουδών και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

4.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

5.«Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

6.«Εξέταση αίτησης ανάκλησης μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου & επαναφορά του σε θέση εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

7.«Επανεξέταση τροποποίησης απόφασης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

8.«Συζήτηση επί αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης

9.«Εξέταση θεμάτων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ(ανακλήσεις, τροποποιήσεις, νέες εκπρόθεσμες κατά προτεραιότητα αιτήσεις κλπ) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

10.«Εξέταση ανακλήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε., κλάδου ΠΕ 06, έτους 2014-2015 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ

Δημήτρης Μπράτης

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !