Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

🕔08/11/2016 13:42
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.«Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε.

σε διοικητικές θέσεις και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
3.«Εξέταση απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
4.«Επανεξέταση και εξέταση νέων αιτήσεων απόσπασης (κατά προτεραιότητα και για σοβαρούς λόγους υγείας) εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
5.«Εξέταση ένστασης επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !