Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 25 και 26 Μαΐου για τις μεταθέσεις

🕔20/05/2016 13:44
Μπράτης

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 25 και 26 Μαΐου για τις μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στις 25 και 26 Μαΐου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, ώρα 12:00

1.

«Εξέταση διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Εξέταση αίτησης απόσπασης, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικού Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση θεμάτων επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε δομές Ειδικής Αγωγής (εξέταση προσόντων Ειδικής Αγωγής, ανακλήσεις, αμφισβητούμενες κλπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4.«Εξέταση θεμάτων επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (εξέταση προσόντων, αμφισβητούμενες κλπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5.«Εξέταση θεμάτων επί των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. (ειδικές κατηγορίες, εκπρόθεσμες, ανακλήσεις, αμφισβητούμενες κλπ.) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, ώρα 12:00

1.«Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε προσωρινές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους υγείας και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση αίτησης ανάκλησης μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου & επαναφορά του σε θέση εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

4.«Επανεξέταση τροποποίησης απόφασης μετάταξης εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.»

Δημήτρης Μπράτης

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !