Συνεδριάσεις Επιτροπών στο Ι.Ε.Π. για την εξέταση αιτημάτων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

🕔28/07/2016 00:12
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνεδριάσεις Επιτροπών για την αιτημάτων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. «Ενημερώνουμε ότι οι Επιτροπές ξεκίνησαν ήδη τις Συνεδριάσεις από 19-07-2016 ξεκινώντας τη διαδικασία αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου και διατύπωσης κοινών αντικειμενικών όρων για την έγκριση της διδακτικής επάρκειας των προτεινόμενων προγραμμάτων. Το Ι.Ε.Π. θα φροντίσει η διαδικασία ελέγχου των αιτημάτων να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου του 2016.»
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !