Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

🕔07/11/2016 20:23
PDE

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !