Συμπλήρωση πεδίου "Λειτουργικότητα Δημ. Σχολείου" στο Myschool - Επείγον

🕔17/06/2016 11:30
Χανίων

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι των Δημοτικών μας να συμπληρώσουν το πεδίο "Λειτουργικότητα Σχολείου" στο Myschool, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !