Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και Εnterprise Europe Network-Hellas

🕔03/10/2016 10:32
Enterprise hellas

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν πρόσφατα η Ελληνική Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece) και το Δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas. Στόχος της συνεργασίας των δυο φορέων είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους, με το «άνοιγμα» νέων ξένων αγορών, καθώς και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της χώρας, μέσω της κινητοποίησης, μεθοδικής καθοδήγησης και διεθνοποίησης νέων εξαγωγών.

Το σύμφωνο υπέγραψαν στην Αθήνα στις 4 Αυγούστου 2016, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, ο Πρόεδρος Δ...

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !