Συμμετοχή στο 11ο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ

🕔22/06/2016 16:18
enotikiviotias

Συνάδελφοι,
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με τη συγκρότηση των κεντρικών ομάδων εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε τη διεξαγωγή του11ουεκπαιδευτικού συνεδρίουστηνΒραυρώνα Αττικήςαπό 14- 16 Οκτωβρίου 2016.

Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1.“Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης”.
§“Η Κοινωνική ασφάλιση στην περίοδο της κρίσης. Από το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης”, με βασικούς άξονες: Αρχές και πολιτικές της ασφάλισης, Διαχρονική εξέλιξη της Κύριας σύνταξης, Διαχρονική εξέλιξη Επικουρικών Ταμείων, Διαχρονική κάλυψη Ιατρικής, Νοσοκομειακής και Φαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων, Σύνδεση ασφαλιστικού με Μισθολόγιο. Συντονιστής Π. Αντωνόπουλος.
§“Η υποχρηματοδότηση της Ελληνικής εκπαίδευσης. Αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο σχολείο της κρίσης. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Παιδική φτώχεια”, με βασικούς άξονες: Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στα χρόνια των μνημονίων και οι επιπτώσεις της, Διεύρυνση και αναπαραγωγή κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων –Παιδική φτώχεια, Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Συντονίστρια Μ. Πρωτονοτάριου.
§“Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης”, με βασικούς άξονες: Ιστορία των μισθολογίων στην εκπαίδευση και στο δημόσιο, Ανάδειξη όλων των ποσοτικών και ποιοτικών αρνητικών πλευρών του μισθολογίου 2016 και διεκδικήσεις. Συντονιστής Π. Μπούρδαλας.
§“Αδιοριστία εκπαιδευτικών. Οι επιπτώσεις των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι σύγχρονες ανάγκες του σχολείου”, με βασικούς άξονες: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αριθμητικές ανάγκες διδακτικού προσωπικού, Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας μονίμων και αναπληρωτών, Οργανικότητα και Μονιμότητα.Συντονιστής Α. Ζαφείρης.
2.“Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ”
§“Οι πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ελευθερία. Ο ρόλος της ΟΛΜΕ”, με βασικούς άξονες: Ιστορική αναδρομή, Απόπειρες για την εφαρμογή της αξιολόγησης, Παιδαγωγική ελευθερία, Οι αγώνες και οι θέσεις της ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση. Συντονιστής Θ. Αναστασίου.
§“Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο”, με βασικούς άξονες: Διαχρονική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου διδασκόντων, Αναδυόμενοι ρόλοι του Συλλόγου Διδασκόντων στη σημερινή πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, Σύλλογος και Τομείς της γνώσης, Γενική και τεχνική παιδεία (σχέσεις επιστήμης-τέχνης-τεχνολογίας). Συντονιστής Γ. Χαλκιαδόπουλος.
§“Το 4ο έτος πρακτικής άσκησης στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Προκλήσεις και απαντήσεις”, με βασικούς άξονες: Περιεχόμενο Σπουδών 4ου έτους, Επαγγελματικά δικαιώματα, Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τρόποι σύνδεσης ειδικοτήτων με εργασιακούς χώρους και επάγγελμα, Εξειδίκευση – πρακτική άσκηση – μαθητεία. (Όροι – Εποπτεία – Χρηματοδότηση – Θέσεις της ΟΛΜΕ). Συντονιστής Ζ. Χατζηνικολής.
§“Η εκπαίδευση σε αριθμούς. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Μύθοι και πραγματικότητα”, με βασικούς άξονες: Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική Β/θμια εκπαίδευση, Παρουσίαση δεδομένων άλλων μελετών (Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ, ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ), Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις χώρες Ε.Ε. & ΟΟΣΑ, Ωράριο Εκπαιδευτικών, Βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης.Συντονιστής Α. Παπαδαντωνάκης.

Συμμετοχή των συναδέλφων της ΕΛΜΕ Βοιωτίας στο 11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
Η ΕΛΜΕ Βοιωτίας καλεί κάθε συνάδελφο να πάρει μέρος στη διαδικασία του συνεδρίου με τους εξής τρόπους:
1.Συμμετέχοντας στην ομάδα εργασίας της ΕΛΜΕ Βοιωτίας, η οποία προτίθεται να παρουσιάσει εισήγηση της ΕΛΜΕ στο 11οεκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ στην ενότητα:
“Δομή – οργάνωση της εκπαίδευσης και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περίοδο της κρίσης – Έκθεση ΟΟΣΑ”
“Ο ρόλος του Συλλόγου διδασκόντων και οι τομείς της ενιαίας και κριτικής γνώσης στο δημοκρατικό σχολείο”, με βασικούς άξονες: Διαχρονική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου διδασκόντων, Αναδυόμενοι ρόλοι του Συλλόγου Διδασκόντων στη σημερινή πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, Σύλλογος και Τομείς της γνώσης, Γενική και τεχνική παιδεία (σχέσεις επιστήμης-τέχνης-τεχνολογίας). Συντονιστής Χρήστος Δαμιανίδης.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΜΕ: elmevoi@yahoo.gr ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6938329189/6955344199 (Χρήστος Δαμιανίδης).

2.Αποστέλλοντας κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεων σχετικών με τη θεματική ενότητα της ομάδας εργασίας της ΕΛΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΜΕ: elmevoi@yahoo.gr προκειμένου να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία έως30 Ιουλίου 2016.Τα κείμεναθα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της εισήγησης της ΕΛΜΕ Βοιωτίας μετά από έγκριση του Δ.Σ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟ 11ο ΕΚΠ/ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !