Συμμετοχή μελλών ΕΠ σε διεθνή συνέδρια

🕔17/09/2015 13:27
Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Ο κ. Αθανάσιος Μανδήλας, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και τρεις (3) φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα συμμετάσχουν στις εργασίες του εντατικού προγράμματος ILPA (International Learning Platform for Accountancy) του δικτύου AFECA που θα πραγματοποιηθεί από 04/10/2015 έως 11/10/2015 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Πληροφορίες προγράμματος: http://www.univ-ubs.fr/projet-erasmus-afeca-ilpa-456248.kjsp?RH=SIT_DSEG

Το μέλος Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κης Επικ.Καθηγητής Δελιάς Παύλος θα παρουσιάσει την εργασία του με τίτλο “Recent advances in multiple criteria decision making: applying the aggregation-disaggregation theory in healthcare” στο επιστημονικό εργαστήριο με θέμα Expert Judgement to Enhance Health Decision-Making που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλέτα, Μάλτα 7-10 Οκτωβρίου 2015, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος COST IS1304: Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision Making. Ο κ. Δελιάς θα συμμετέχει επίσης και στην συντονιστική επιτροπή αυτού του προγράμματος δικτύωσης.

Το μέλος Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κης Επικ. Καθηγητής Δελιάς Παύλος θα δώσει σειρά διαλέξεων στα μεταπτυχιακά πρόγραμματα "Informatique: Systemes intelilgents” και “Systèmes d’Information et Technologies Nouvelles” του Université Paris Dauphine, ένος από των πλέον καταξιωμένων πανεπιστημίων της Γαλλίας στο χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης. Οι διαλέξεις θα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών, και θα δοθεί έμφαση σε τεχνικές εξόρυξης διαδικασιών. Αυτή η σειρά διαλέξεων αποτελεί την επιτυχημένη συνέχεια των διαλέξεων που είχαν δοθεί στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS το περασμένο εξάμηνο.

Το μέλος Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κης Επικ. Καθηγητής Δελιάς Παύλος θα παρουσιάσει την εργασία του με τίτλο “Towards a Method of Process Analytics to Interpret Skier Movements” στο διεθνές συνέδριο 15th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society and the1st International Transport Conference που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Οκτωβρίου 2015. Η εργασία πραγματεύεται τη χρήση τεχνικών εξόρυξης διαδικασιών για την ανάλυση των δεδομένων ενός χιονοδρομικού κέντρου, με στόχο την υποβοήθηση στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων των ιθυνόντων του κέντρου. Στην εργασία συμμετέχουν οι Prof. Boris Delibasic από τo πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, και οι Daniela Grigori, Mohamed Lamine Mouhoud από το πανεπιστήμιο Paris Dauphine.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !