Συμμετοχή κ. Θωμά Σπανού σε Διημερίδα στη ...

🕔16/11/2015 14:56

Πρόσφατα ο Θωμάς Σπανός, καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ δίδαξε στο Πανεπιστήμιο UniversitateaDunareaDeJos της Ρουμανίας: α) Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πόσιμα νερά, είδη αναλύσεων, όρια ελεγχόμενων παραμέτρων και την σημασία τους, περιοδικότητα αναλύσεων, υποχρεώσεις υπευθύνων, β) Χημειομετρική επεξεργασία δεδομένων ανάλυσης νερών, εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και εξαγωγή συμπερασμάτων, γ) Όργανο Επαγωγικά Συζευγμένο, Πλάσμα-Φασματόμετρο Μάζας (ICP-MS), αρχή λειτουργίας του οργάνου, εφαρμογές, βαθμονόμηση, πολυστοιχειακή ανάλυση.

Παράλληλα συμμετείχε σε διημερίδα με θέμα: Joint Operational ProgrammeProject MIS ETC 1676, Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregionμε σημαίνουσες συμμετοχές από Ρουμανία-Ουκρανία και Μολδαβία.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !