Σημαντικές διευκρινίσεις: Σε ποια κολυμβητήρια μπορούν οι μαθητές να μετακινούνται χωρίς μεταφορικό μέσο

🕔10/10/2016 12:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που απαντάει σε σχετικά ερωτήματα που έγιναν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής σχετικά με το Κολύμβησης στα σχολεία Οι σχολικές μονάδες της χώρας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, μπορούν να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων τους οι οποίες ανάλογα με τις διαθέσιμες διαδρομές των κολυμβητηρίων θα καταρτίζουν και το οριστικό πρόγραμμα. (ημέρες, ώρες, τρίμηνα). Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνουν την οργάνωση, προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση της υλοποίησης του αντικείμενου της Κολύμβησης.Επιπρόσθετα, καθορίζουν το ωράριο των μονίμων καθηγητών ΠΕ 11 και των προσληφθέντων Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής που θα διδάξουν το αντικείμενο της Κολύμβησης στο/α επιλεγμένα κολυμβητήριο/α της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης . Σύμφωνα με την αρ. 24001/2013 ΚΥΑ που αφορά «Μεταφορά μαθητών Δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», οι μαθητές των σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1.200 μέτρων από τα κολυμβητήρια δύνανται να μετακινούνται χωρίς μεταφορικό μέσο. Κάθε τμήμα θα συνοδεύεται από τον Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Δύναται να συνοδεύσει το τμήμα και δεύτερος Εκπαιδευτικός με απόφαση του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων .Ο/Οι συνοδός/οι θα είναι υπεύθυνος/οι για τη συνοδεία και την εποπτεία των μαθητών/τριών μέσα στα αποδυτήρια. Ο Εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα είναι παρών επιβλέποντας…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !